top of page

Braterstwo

Zaktualizowano: 8 mar

Na kartach Biblii istnieją różne rodzaje (definicje) braterstwa. Najczęściej spotykane jego rozumienie dotyczy wspólnoty osób, które uwierzyły, że Bóg dał swojego Syna, aby je uratować. Przyjmując wiarą Boży dar zbawienia, rodzą się na nowo dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jako nowonarodzeni stają się więc braćmi i siostrami w Chrystusie. Ale jest też inny rodzaj braterstwa. Wszyscy ludzie są bowiem stworzeni przez jednego Boga. Mają tego samego Ojca. Są jego dziećmi, a więc dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Świadczenie dobra z tego powodu jest naśladowaniem Boga, który nie stawiając warunków wstępnych, daje słońce i deszcz ludziom ze wszystkich stron, wyznań i narodów. Biblia wzywa do podobnej postawy (ojcostwa, braterstwa) wobec każdego człowieka. Wyciągnięta dłoń, podany kubek wody, okazana troska nie oznacza jednak akceptacji wszystkich poglądów i przekonań osób, którym pomagamy. Nie oznacza też rezygnacji z własnych przekonań, zwłaszcza tych dotyczących drogi zbawienia. To oczywiste. Jesteśmy więc braćmi i siostrami wedle zbawienia w Chrystusie oraz w innym rozumieniu, także w Biblii obecnym, jesteśmy braćmi i siostrami jako ludzie stworzeni przez jednego Boga Ojca, który wzywa nas do świadczenia sobie dobra. Do miłości wzajemnej, bez warunków wstępnych.192 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page