ZAPISY NA ZAJĘCIA W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM (SIB) W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

W kwietniu 2021 rozpoczynamy zapisy (sibsienna@gmail.com) na nowy rok akademicki 2021/22 Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z pasją zgłębiać księgi biblijne. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę (stacjonarnie /jeśli tylko przepisy związane z sytuacją pandemiczną na to pozwalają/ oraz zdalnie - forma zajęć do wyboru). Zaproszenie kierujemy do osób, które chcą kontynuować edukację w SIB oraz do każdego, kto chciałby rozpocząć studia w formule uniwersytetu otwartego. Zapraszamy osoby ze średnim i wyższym wykształceniem (słuchacze z wyższym wykształceniem mają możliwość zaliczenia zajęć jako studiów podyplomowych z dyplomem uznawanym przez państwowe władze edukacyjne; natomiast osoby ze średnim wykształceniem mogą uzyskać zaliczenie z przedmiotów wykładanych na SIB, aby podjąć dalej studia licencjackie na WSTS). Program studiów jest w istocie prosty. Przyglądamy się kolejno wszystkim księgom Biblii. Naszymi wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie z renomowanych polskich uczelni.

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 90 (rozpoczynający naukę) lub 70 (kontynuujący naukę) złotych. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki. 

 

ZAPRASZAMY.

Na pytania chętnie odpowiemy mailowo sibsienna@gmail.com lub telefonicznie 790222061.

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

W wypadku zajęć stacjonarnych, odbywających się w czasie pandemii covid 19, słuchacze zobowiązani są (na podstawie zawartego porozumienia) przy wejściu do budynku, gdzie odbywają się zajęcia SIB (ul. Sienna 68/70 w Warszawie), zdezynfekować ręce i założyć maseczkę (nie przewidujemy żadnych wyjątków) oraz zachowywać społeczny dystans, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo wszystkich studentów i wykładowców. Równocześnie prosimy osoby, które należą do grupy podwyższonego ryzyka lub mają objawy wskazujące na jakąkolwiek infekcję (np. kaszel, katar, gorączka itp.) o pozostanie w domu i korzystanie z materiałów on-line. 

 

W roku akademickim 2020/21 wszystkie zajęcia (do maja włącznie) - z wyjątkiem wykładów inauguracyjnych 26 września 2020 - odbywają się ze względu na obostrzenia pandemiczne w formie zdalnie (online).

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 90 (rozpoczynający naukę) lub 70 (kontynuujący naukę) złotych. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki. 

W wypadku zajęć zdalnych komplet treści z wykładów publikowany będzie w sieci tydzień po wskazanym w programie pierwotnym terminie - również w sobotę o godzinie 10.00.  

 

Wówczas oprócz publikacji wykładów na YouTube, słuchacze otrzymają także możliwość uczestniczenia  w godzinnych zajęciach z biblijnej historii zbawienia on-line live na komunikatorze ZOOM. 

26 września 2020 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa

Inauguracja roku akademickiego.

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński - wykład inaguracyjny: Relacje państwo - kościół. 1 godzina

 

dr Marek Kamiński - wykład inauguracyjny: Istota pentekostalizmu - 1 godzina (zajęcia powtórkowe dla kontynuujących edukację i "wyrównawcze" dla rozpoczynających edukację w 2020 roku)

Paweł Biedziak, dyrektor SIB - wykład inauguracyjny (jedna godzina na ZOOM od października do stycznia - zawsze w dniu zawieszenia materiałów do nauki zdalnej , czyli w następną sobotę - każdego miesiąca - po wskazanej w programie): Zarys historii zbawienia oraz wybrane zagadnieniami z biblistyki.

17 października 2020 - premiera online 24 października  (live Zoom godz.10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Pięcioksiąg cz.I

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. Księga Rodzaju 3 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Księga Wyjścia 3 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

 

 

21 listopada 2020 - premiera online 28 listopada (live Zoom godz.10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Pięcioksiąg cz.2

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. Księga Kapłańska 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Księga Liczb 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Księga Powtórzonego Prawa 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

5 Grudnia 2020 - premiera online 12 grudnia (live Zoom godz.10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Listy Pawła 

 

dr Piotr Zaremba 

1. List do Galacjan 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. List do Rzymian 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. I List do Koryntian 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

 

 

9 stycznia 2021 - premiera online 16 stycznia (live Zoom godz.10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 

Paweł, Psalmy, Izajasz  

dr Piotr Zaremba

1. II List do Koryntian 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Izajasz 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Księga Psalmów 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

 

 

 

20 lutego 2021 - premiera online 27 lutego (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Marek, Jan i List Jakuba


Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

1. Ewangelia Marka 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Ewangelia Jana 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. List Jakuba 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

20 marca 2021 - premiera online 27 marca (live Zoom godz. 18.00 + niepubliczne linki na YouTube) - PASCHA online.

Łukasz, Juda i listy Jana

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

1. Ewangelia Łukasza 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. List Judy 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Listy Jana 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

17 kwietnia 2021  - premiera online 24 kwietnia (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki na YouTube)

Apokalipsy Pierwszego Przymierza

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

1. Księga Ezechiela 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Księga Zachariasza 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Księga Daniela 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

8 maja 2021 - premiera online 15 maja (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki na YouTube)

Jezus historyczny. Dzieje Apostolskie

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

1. Jezus w źródłach starożytnych - próba rekonstrukcji historycznej  3 godziny 

2. Dzieje Apostolskie - historia i przesłanie 3 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

29 maja 2021  - premiera online 5 czerwca (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki na YouTube)

Zakończenie roku akademickiego z udziałem m.in. dr Ewy Kamińskiej i dr Marka Kamińskiego, Stanisławy Nowak i dr Piotra Nowaka, Bogny Kuczyńskiej i Arkadiusza Kuczyńskiego, Berci Józefowicz i dr Tomasza Józefowicza. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów) -  zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Zajęcia w SIB będą odbywały się we wskazane w programie soboty 2020 i 2021 roku  w godzinach od 10.00 do 16.00 w budynku zboru stołecznego w Warszawie przy ulicy Siennej 68/70.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom przez materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich odtwarzania publicznego oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w innej formie. 

Kto może zostać studentem SIB? Każda osoba wierząca, która ukończyła szkołę średnią lub wyższe studia i jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na dedykowany SIB, specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP:   

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość jednorazowego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com