top of page

 STOŁECZNY INSTYTUT BIBLIJNY (SIB) 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2023/24

 

Wykłady w Stołecznym Instytucie Biblijnym (SIB) adresowane są do każdej osoby dorosłej zainteresowanej głębszym poznaniem tekstów biblijnych. 

STUDIA W PEŁNI ZDALNE

Zajęcia odbywają się zdalnie raz w miesiącu, w sobotę. Słuchacze łączą się wówczas  na ok. 50 minut na platformie internetowej, aby wysłuchać wykładu wprowadzającego, a następnie uzyskują dostęp do nagranych wykładów (w atrakcyjnej formie wywiadów - dialogu z wykładowcami), które mogą odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie. Studenci uzyskują też dostęp do Biblioteki z wykładami nagranymi w poprzednich latach. 

 

UNIWERSYTET OTWARTY

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy (z wykształceniem średnim lub wyższym) prowadzone są w formule uniwersytetu otwartego (UO). Studiowaniu w tej formie nie towarzyszą żadne egzaminy.

STUDIA PODYPLOMOWE


Słuchacze z wyższym wykształceniem mają możliwość - uczestnicząc w zajęciach przez sześć semestrów - uzyskania, uznawanego przez państwowe władze oświatowe, świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Biblijnych (PSB). W odróżnieniu od Uniwersytetu Otwartego, słuchacze PSB zdają semestralne egzaminy (w formie rozmowy w małej grupie dyskusyjnej lub przygotowując pracę pisemną). 

STUDIA LICENCJACKIE

Studenci z wykształceniem średnim maturalnym mogą zaliczyć 6 semestrów zajęć w SIB jako wstęp do dalszych studiów licencjackich w WSTS. Zaliczenie semestru odbywa się w identycznej formie jak na Podyplomowych Studiach Biblijnych.

WYKŁADOWCY

Wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie, chrześcijanie różnych wyznań i tradycji, reprezentujący renomowane polskie uczelnie. Przedstawiają oni słuchaczom poszczególne księgi Biblii. 

STUDIA OTWARTE DLA KAŻDEGO

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach SIB dowolnie długo, przez kolejne lata, także po zakończeniu formalnej edukacji, traktując studiowanie tekstów biblijnych jako wyraz swego szacunku do Biblii. 

CZESNE

 

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 99 zł (rozpoczynający naukę przez pierwszy rok) lub 79 zł (kontynuujący naukę w następnych latach), siedem dni przed każdymi zajęciami. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki oraz dla studiujących obu małżonków. Jeśli finanse miałyby stać się jedyną przeszkodą w podjęciu studiów - prosimy o kontakt - znajdziemy rozwiązanie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, z wykształceniem wyższym lub średnim, która jest zainteresowana głębszym poznaniem ksiąg biblijnych. Zgłoszenia do udziału w studiach prosimy nadsyłać mailowo - na adres sibsienna@gmail.com podając w treści maila: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz załączając jednozdaniową zgodę na przetwarzanie danych osobowych: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Stołeczny Instytut Biblijny." 

 

Na wszystkie pytania odpowiemy chętnie drogą mailową lub telefonicznie 790222061

Po przesłaniu zgłoszenia mailem prosimy oczekiwać na e-mail ze szczegółowymi informacjami (proszę sprawdzać także folder spam swojej poczty). Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach są: nadesłane zgłoszenie, wypełniony, podpisany i przesłany do SIB skan (zdj.) Porozumienia oraz dokonana wpłata ofiary - czesnego. 

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM

W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

28 października 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski

 

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza  - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

25 listopada 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

Drugie i trzecie stulecie chrześcijaństwa - wykład monograficzny o pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, m.in. o ich dylematach, wyzwaniach, sporach, pierwszych herezjach, kształtowaniu się doktryny.

 

16 grudnia 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Jakub Slawik

Księga Izajasza - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

13 stycznia 2024 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube + konwersatorium

13.01: studenci z nazwiskami od A do Ł; 15.01 o 20.15: studenci z nazwiskami od M do R; 17.01 o 20.15: studenci z nazwiskami od S do Ż)

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Księga Apokalipsy - wprowadzenie, charakter księgi, jej autorstwo, gatunki i rodzaje literackie, czas powstania, kanoniczność, najważniejsze przesłania, trudne miejsca, przygotowanie do samodzielnej lektury;

24 lutego 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marek Kita

List do Hebrajczyków - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

23 marca 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski

Księga 12 proroków cz.I: Joel, Abdiasz, Nahum, Habakuk - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

20 kwietnia 2024 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube + konwersatorium

20.04: studenci z nazwiskami od A do Ł; 22.04 o 20.15: studenci z nazwiskami od M do R; 24.04 o 20.15: studenci z nazwiskami od S do Ż)

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

Księga 12 proroków cz.II: Ozeasz, Aggeusz - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

 

25 maja 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Jerzy Sojka

Protestantyzm - geneza, istota, podstawowe zasady, główne nurty. 

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny online gratis dla studentów SIB) -  zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Lektorat z podstaw języka greckiego biblijnego (dostępny online gratis dla studentów SIB) -  zajęcia prowadzi prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

 

Zajęcia w SIB odbywają się wyłącznie on-line we wskazane w programie soboty o 10.00 - ok. 50 minut na żywo. Następnie słuchaczom zostają udostępnione nagrane wykłady do osobistego odsłuchania w dowolnie zaplanowanym przez każdego ze studentów czasie. 

Konwersatoria - dyskusje na temat wskazanych fragmentów Biblii są obowiązkowe dla osób, które chcą ukończyć studia podyplomowe lub zaliczyć etap studiów licencjackich na WSTS. Konwersatoria prowadzą pracownicy WSTS: Arkadiusz Kuczyński, dr Andrzej Migda, Jonasz Oświeciński, dr Tomasz Józefowicz, dr Piotr Nowak, dr Ewa Wasilewska - Kamińska, Paweł Biedziak , Grzegorz Boboryk,  Jakub Hoły, Bogna Kuczyńska.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich publicznego odtwarzania  oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w każdej innej formie. 

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na dedykowany SIB, specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP:   

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość jednorazowego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

czesne
bottom of page