top of page

 STOŁECZNY INSTYTUT BIBLIJNY (SIB) 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2022/23

 

Wykłady w Stołecznym Instytucie Biblijnym (SIB) adresowane są do każdej osoby dorosłej zainteresowanej głębszym poznaniem tekstów biblijnych. 

STUDIA W PEŁNI ZDALNE

Zajęcia odbywają się zdalnie raz w miesiącu, w sobotę. Słuchacze łączą się wówczas  na ok. 50 minut na platformie internetowej, aby wysłuchać wykładu wprowadzającego, a następnie uzyskują dostęp do nagranych wykładów (w atrakcyjnej formie wywiadów - dialogu z wykładowcami), które mogą odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie. Studenci uzyskują też dostęp do Biblioteki z wykładami nagranymi w poprzednich latach. 

 

UNIWERSYTET OTWARTY

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy (z wykształceniem średnim lub wyższym) prowadzone są w formule uniwersytetu otwartego (UO). Studiowaniu w tej formie nie towarzyszą żadne egzaminy.

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Słuchacze z wyższym wykształceniem mają możliwość (warunki, w tym dotyczące sprawdzania wiedzy, są regulowane w zawieranym porozumieniu z SIB) zaliczenia zajęć, po trzech latach wykładów, jako Podyplomowych Studiów Biblijnych (PSB), z dyplomem uznawanym przez państwowe władze oświatowe.

STUDIA LICENCJACKIE

Studenci z wykształceniem średnim maturalnym mogą zaliczyć zajęcia jako wstęp do dalszych studiów licencjackich w WSTS.  

WYKŁADOWCY

Wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie, chrześcijanie różnych wyznań i tradycji, reprezentujący renomowane polskie uczelnie. Przedstawiają oni słuchaczom poszczególne księgi Biblii. 

STUDIA OTWARTE DLA KAŻDEGO

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach SIB dowolnie długo, przez kolejne lata, także po zakończeniu formalnej edukacji, traktując studiowanie tekstów biblijnych jako wyraz swego szacunku do Biblii. 

CZESNE

 

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 90 zł (rozpoczynający naukę przez pierwszy rok) lub 70 zł (kontynuujący naukę w następnych latach), siedem dni przed każdymi zajęciami. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki. Jeśli finanse miałyby stać się jedyną przeszkodą w podjęciu studiów - prosimy o kontakt - znajdziemy rozwiązanie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, z wykształceniem wyższym lub średnim, która jest zainteresowana głębszym poznaniem ksiąg biblijnych. Zgłoszenia do udziału w studiach prosimy nadsyłać mailowo na adres sibsienna@gmail.com podając: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz załączając jednozdaniową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez SIB.  Na wszystkie pytania odpowiemy chętnie drogą mailową lub telefonicznie 790222061

Po przesłaniu zgłoszenia mailem, prosimy oczekiwać na e-mail ze szczegółowymi informacjami (proszę sprawdzać także folder spam swojej poczty). Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach są: nadesłane zgłoszenie, wypełniony, podpisany i przesłany do SIB skan (zdj.) Porozumienia oraz dokonana wpłata ofiary - czesnego. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM

W ROKU AKADEMICKIM 2022/23

29 października 2022 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Jakub Slawik 

Wstęp do Starego Testamentu  - wprowadzenie, charakter ksiąg, ich autorstwo, czas powstania, kanoniczność, natchnienie, przygotowanie do samodzielnej lektury;

26 listopada 2022 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

Pierwsze stulecie chrześcijaństwa - wykład monograficzny o pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, m.in. o ich dylematach, wyzwaniach, sporach, pierwszych herezjach, kształtowaniu się doktryny.

 

17 grudnia 2022 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski

Księgi Królewskie 1 i 2 - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

21 stycznia 2023 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube + konwersatorium)

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Wstęp do Nowego Testamentu cz. I i cz. II - wprowadzenie, charakter ksiąg, ich autorstwo, gatunki i rodzaje literackie, czas powstania, kanoniczność, najważniejsze przesłania, przygotowanie do samodzielnej lektury;

4 lutego 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński 

Księga Jeremiasza - wykład cz.I i cz. II - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

25 marca 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Dr Piotr Zaremba

List do Kolosan - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

22 kwietnia 2023 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube + konwersatorium

22.04: studenci z nazwiskami od A do Ł; 24.04: studenci z nazwiskami od M do R; 26.04: studenci z nazwiskami od S do Ż)

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

Księgi Kronik 1 i 2 - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

 

20 maja 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof dr hab. Jerzy Sojka

Eucharystia - wieczerza Pańska w narracjach biblijnych i praktyce kościołów. 

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów od początku listopada 2022) -  zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Lektorat z podstaw języka greckiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów od marca 2023) -  zajęcia prowadzi prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

 

Zajęcia w SIB odbywają się wyłącznie on-line we wskazane w programie soboty o 10.00 - ok. 50 minut na żywo. Następnie słuchaczom zostają udostępnione nagrane wykłady do osobistego odsłuchania w dowolnie zaplanowanym przez każdego ze studentów czasie. 

Konwersatoria - dyskusje na temat wskazanych fragmentów Biblii są obowiązkowe dla osób, które chcą ukończyć studia podyplomowe lub zaliczyć etap studiów licencjackich na WSTS. Konwersatoria prowadzą pracownicy WSTS: Arkadiusz Kuczyński, Jonasz Oświeciński, dr Tomasz Józefowicz, dr Piotr Nowak, dr Ewa Wasilewska - Kamińska, Paweł Biedziak , Grzegorz Boboryk,  Jakub Hoły, Bogna Kuczyńska.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich publicznego odtwarzania  oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w każdej innej formie. 

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na dedykowany SIB, specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP:   

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość jednorazowego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

czesne
Czesne
bottom of page