top of page

 STOŁECZNY INSTYTUT BIBLIJNY (SIB) 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2024/25

 

Wykłady w Stołecznym Instytucie Biblijnym (SIB) adresowane są do każdej osoby dorosłej zainteresowanej głębszym poznaniem tekstów biblijnych. 

STUDIA W PEŁNI ZDALNE

Zajęcia odbywają się zdalnie raz w miesiącu, w sobotę. Słuchacze łączą się wówczas przez ok. 70 minut na platformie internetowej, aby wysłuchać wykładu wprowadzającego, a następnie uzyskują dostęp do nagranych wykładów (w atrakcyjnej formie wywiadów - dialogu z wykładowcami), które mogą odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie. Studenci uzyskują też dostęp do Biblioteki z wykładami nagranymi w poprzednich latach. 

 

UNIWERSYTET OTWARTY (rekrutacja trwa cały rok)

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy (z wykształceniem średnim lub wyższym) prowadzone są w formule uniwersytetu otwartego (UO). Studiowaniu w tej formie nie towarzyszą żadne egzaminy.

PODYPLOMOWE STUDIA BIBLIJNE (trwa rekrutacja na rok 2024/25)

Zajęcia dla słuchaczy (z wykształceniem wyższym), którzy przez 6 semestrów mogą ukończyć regularne, całkowicie zdalne studia podyplomowe z dyplomem honorowanym przez państwowe władze oświatowe. Zaliczenie każdego z semestrów odbywa się podczas konwersatorium, którego uczestnicy (w małej grupie moderowanej przez wykładowcę) dzielą się w rozmowie wiedzą zaczerpniętą z wykładów.  

WYKŁADOWCY

Wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie, chrześcijanie różnych wyznań i tradycji, reprezentujący renomowane polskie uczelnie. Przedstawiają oni słuchaczom poszczególne księgi Biblii. 

STUDIA OTWARTE DLA KAŻDEGO

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach SIB dowolnie długo, przez kolejne lata, także po zakończeniu formalnej edukacji, traktując studiowanie tekstów biblijnych jako wyraz swego szacunku do Biblii. 

CZESNE

 

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 110 zł (rozpoczynający naukę przez pierwszy rok) lub 90 zł (kontynuujący naukę w następnych latach), siedem dni przed każdymi zajęciami. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki oraz dla studiujących obu małżonków. Jeśli finanse miałyby stać się jedyną przeszkodą w podjęciu studiów - prosimy o kontakt - znajdziemy rozwiązanie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, z wykształceniem wyższym lub średnim, która jest zainteresowana głębszym poznaniem tekstów biblijnych. Zgłoszenia do udziału w studiach prosimy nadsyłać mailowo - na adres sibsienna@gmail.com podając w treści maila: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz załączając jednozdaniową zgodę na przetwarzanie danych osobowych: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Stołeczny Instytut Biblijny." 

 

Na wszystkie pytania odpowiemy chętnie drogą mailową lub telefonicznie 790222061

Po przesłaniu zgłoszenia mailem prosimy oczekiwać na e-mail ze szczegółowymi informacjami (proszę sprawdzać także folder spam swojej poczty). Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach są: nadesłane zgłoszenie, wypełniony, podpisany i przesłany do SIB skan (zdj.) Porozumienia oraz dokonana wpłata ofiary - czesnego. 

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM

W ROKU AKADEMICKIM 2024/25

(Oprócz możliwości wysłuchania wykładów zaplanowanych na rok 2024/25,

wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do biblioteki z nagranymi wykładami z lat wcześniejszych. Każdego roku w ramach zajęć online live na Zoom przedstawiamy też

elementy wprowadzenia do tekstów biblijnych

oraz niezbędne informacje kontekstowe z historii Izraela). 

26 października 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski

Księga Micheaszawprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

16 listopada 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

Księga Aggeuszawprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

14 grudnia 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. s. Joanna Nowińska

Księga Jonaszawprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

11 stycznia 2025 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Jerzy Sojka

Protestantyzmprzedstawienie fundamentów teologii (z elementami historii) protestanckiej;

 

+ konwersatorium dla słuchaczy PSB:

11.01 o 11.15: studenci z nazwiskami od A do Ł;

13.01 o 20.15: studenci z nazwiskami od M do R;

15.01 o 20.15: studenci z nazwiskami od S do Ż.

22 lutego 2025 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Jakub Slawik

Księga Izajasza - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

22 marca 2025 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Księga Apokalipsy - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

12 kwietnia 2025 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski

Księga Sofoniasza  - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

+ konwersatorium dla słuchaczy PSB:

12.04 0 11.15: studenci z nazwiskami od A do Ł;

14.04 o 20.15: studenci z nazwiskami od M do R;

16.04 o 20.15: studenci z nazwiskami od S do Ż.

17 maja 2025 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marek Kita

Księga Przysłów - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

 

 

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (nagrany, dostępny online gratis dla studentów SIB) -  zajęcia prowadzi dr Jonasz Oświeciński. 

Lektorat z języka hebrajskiego online live (program dwuletni) - dostępny live online (na żywo przez internet) dla słuchaczy SIB po odrębnym zapisie - zajęcia na aplikacji Zoom (4 x miesięcznie: listopad - maj, we wtorki od godz. 19.30 do 21.00) - czesne miesięczne (dodatkowo do czesnego SIB) - 70 zł. Zajęcia prowadzi dr Jonasz Oświeciński. 

Lektorat z podstaw języka greckiego biblijnego (nagrany, dostępny online gratis dla studentów SIB) -  zajęcia prowadzi prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

 

Zajęcia w SIB odbywają się wyłącznie on-line we wskazane w programie soboty o 10.00 - ok. 50 minut na żywo. Następnie słuchaczom zostają udostępnione nagrane wykłady do osobistego odsłuchania w dowolnie zaplanowanym przez każdego ze studentów czasie. 

Konwersatoria - dyskusje - w małych grupach z udziałem wykładowcy - na temat wskazanych fragmentów Biblii są obowiązkowe dla osób, które chcą ukończyć studia podyplomowe lub zaliczyć wstęp do studiów licencjackich na WSTS. Konwersatoria prowadzą pracownicy WSTS: Arkadiusz Kuczyński, dr Andrzej Migda, dr Jonasz Oświeciński, dr Tomasz Józefowicz, dr Piotr Nowak, dr Ewa Wasilewska - Kamińska,  dr Elżbieta Bednarz, dr Piotr Karaś, Grzegorz Boboryk, Anna Boboryk, Bogna Kuczyńska.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich publicznego odtwarzania  oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w każdej innej formie. 

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na konto SIB w Banku PKO BP:  

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

 
 
czesne
bottom of page