PROGRAM STOŁECZNEGO INSTYTUTU BIBLIJNEGO (SIB) 

ROKU AKADEMICKI 2021/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do filmowej wizytówki SIB 

 

Zajęcia w Stołecznym Instytucie Biblijnym odbywają się w dwóch formułach (do wyboru dla słuchaczy): albo raz w miesiącu, w sobotę przez 4 godziny  - stacjonarnie albo raz w miesiącu, w sobotę - zdalnie. 

UWAGA: Ze względu na sytuację pandemiczną, począwszy od listopada 2021 zajęcia stacjonarne są zawieszone do odwołania. Słuchaczy zapraszamy za zajęcia zdalne.

Zajęcia zdalne są tożsame co do treści oraz składu wykładowców z zajęciami stacjonarnymi. Studiujący w formule zdalnej łączą się raz w miesiącu na 50 minut

na platformie internetowej, aby wysłuchać wykładu wprowadzającego, a następnie uzyskują dostęp do nagranych wykładów (w atrakcyjnej formie wywiadów z wykładowcami), które mogą odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie  .

 

Program studiów jest w istocie prosty. Przyglądamy się kolejno wszystkim księgom Biblii. Naszymi wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie - chrześcijanie różnych wyznań - reprezentujący renomowane polskie uczelnie. 

 

Słuchacze z wyższym wykształceniem mają możliwość (mogą, ale nie muszą) zaliczenia trzech lat zajęć jako Podyplomowych Studiów Biblijnych (PSB) z dyplomem uznawanym przez państwowe władze oświatowe.

 

Słuchacze ze zdanym egzaminem maturalnym mogą (ale nie muszą) uzyskać po trzech latach studiów dyplom ukończenia Studium Biblijnego (BS) wraz z zaliczeniem z przedmiotów wykładanych na SIB, co umożliwia rozpoczęcie studiów wyższych I stopnia na WSTS od trzeciego semestru.

Słuchacze, którzy nie zamierzają sformalizować swojej edukacji w SIB, mogą uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez SIB, niezależnie od posiadanego wykształcenia, w formule uniwersytetu otwartego (UO).

 

Każdy ze słuchaczy może uczestniczyć w zajęciach SIB dowolnie długo, przez kolejne lata, także po skończeniu formalnej edukacji, traktując studiowanie tekstów biblijnych jako wyraz swego szacunku do Biblii. 

 

Zajęcia w SIB w ramach Podyplomowych Studiów Biblijnych, Studium Biblijnego oraz w formule uniwersytetu otwartego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej, są tożsame pod względem treści i składu wykładowców.

Słuchacze zdalni PSB, BS i UO uczestniczą, zgodnie z programem (szczegóły poniżej - daty koloru żółtego), najpierw w wykładzie on-line na komunikatorze Zoom (ok. 50 minut na żywo), a następnie uzyskują poprzez stronę SIB (zakładka Wykłady) dostęp do aktywnych, niepublicznych linków z nagranymi wykładami, które mogą odsłuchać w dowolnie przez siebie zaplanowanym czasie. Wszyscy słuchacze zdalni Podyplomowych Studiów Biblijnych i Studium Biblijnego dodatkowo muszą wziąć udział każdego roku w trzech zdalnych laboratoriach - konwersatoriach (szczegóły poniżej w programie).

Słuchacze stacjonarni PSB, BS, UO mają, zgodnie z programem (szczegóły poniżej - daty koloru białego), możliwość wysłuchania wykładów na żywo - w gościnnej sali zboru stołecznego przy ulicy Siennej 68/70 w Warszawie (5 min. od Dworca Centralnego, w pobliżu stacji metra Rondo ONZ) - a następnie, tydzień później (ok. 11. 30 w dniu zajęć dla studentów zdalnych), uzyskują poprzez stronę SIB (zakładka Wykłady) dostęp do aktywnych, niepublicznych linków z nagranymi wykładami, które mogą odsłuchać w dowolnie przez siebie zaplanowanym czasie. Słuchacze stacjonarni Podyplomowych Studiów Biblijnych oraz Studium Biblijnego muszą wziąć udział w czterech wykładach zdalnych (on-line, na żywo) na platformie Zoom w dniach, w których zgodnie z programem zaplanowane są laboratoria - konwersatoria oraz w trzech laboratoriach - konwersatoriach również na platformie Zoom (on line - na żywo).

 

Studenci wnoszą ofiarę w wysokości 90 zł (rozpoczynający naukę przez pierwszy rok) lub 70 zł (kontynuujący naukę w następnych latach), siedem dni przed każdymi zajęciami (dziesięć sesji wykładowych w roku, w tym dwie w październiku i dwie w maju). Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr (pięć sesji) lub rok akademicki (dziesięć sesji). Jeśli finanse miałyby stać się jedyną przeszkodą w podjęciu studiów - prosimy o kontakt - znajdziemy rozwiązanie.

ZAPRASZAMY

Zgłoszenia do udziału w studiach prosimy nadsyłać mailowo na adres sibsienna@gmail.com podając: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz załączając jednozdaniową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez SIB.  Na wszystkie pytania odpowiemy chętnie drogą mailową lub telefonicznie 790222061

Po przesłaniu zgłoszenia mailem, proszę oczekiwać na e-mail ze szczegółowymi informacjami (proszę sprawdzać także folder spam swojej poczty). Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach są: nadesłane zgłoszenie, wypełniony, podpisany i przesłany do SIB skan (zdj.) Porozumienia oraz dokonana wpłata ofiary - czesnego. 

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM

W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

2 października 2021 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 9 października  (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Inauguracja roku akademickiego.

Dr Marek Kamiński - wykład inauguracyjny - Dary i owoce Ducha Świętego 50 min.;

Dr Michał Klinger - Księga Hioba - 2 godziny  (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 października 2021 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 23 października (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. Księga Jozuego - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. Księga Sędziów - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko online 27 listopada (live Zoom godz. 10.00 - WYKŁAD live (45 min.) + niepubliczne linki YouTube oraz o 11.10 LABORATORIUM na Zoom tylko dla słuchaczy PSB)

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. I Księga Samuela - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. II Księga Samuela - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko online 18 grudnia (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Dr Tomasz Józefowicz 

1. Biblia o uchodźcach i cudzoziemcach - 2 godziny  - przygotowanie do samodzielnej lektury fragmentów biblijnych;

2. Biblia o roli kobiet we wspólnotach chrześcijańskich - 2 godziny - przygotowanie do samodzielnej lektury fragmentów biblijnych;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko online 29 stycznia (live Zoom godz. 10.00 + WYKŁAD live (45 min.) + niepubliczne linki YouTube oraz o 11.10 LABORATORIUM - tylko dla słuchaczy BS.

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński 

1. Księga Estery - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. Księga Rut - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko online 26 lutego (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube )

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska 

1. Ewangelia Mateusza - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. 1 List Piotra - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko online 26 marca (live Zoom godz. 10.00 +  WYKŁAD live (45 min.) +   niepubliczne linki YouTube oraz o 11.00 LABORATORIUM na Zoom tylko dla słuchaczy PSB.

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska 

1. Apokalipsa - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. 2 List Piotra - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9 kwietnia 2022 godzina 17.00 - spotkanie paschalne tylko on-line na Zoom (dla słuchaczy zdalnych i stacjonarnych) - ok. 90 minut.  

Dr Piotr Zaremba - premiera tylko online 16 kwietnia o 10.00 na YouTube dla studentów w trybie stacjonarnym i zdalnym bez wykładu na Zoom. 

1. List do Efezjan - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. List do Filipian  2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko on-line 21 maja (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube +  WYKŁAD live (45 min.) oraz LABORATORIUM - tylko dla słuchaczy BS.

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski 

1. Paweł Apostoł - 2 godziny (historyczne aspekty postaci);

2. Pierwsze 100 lat Kościoła - 2 godziny (kształtowanie się pierwszego kościoła).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 maja 2022 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 4 czerwca (live Zoom godz.10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Dr Michał Klinger 

1. Pieśń nad Pieśniami - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

Dr Piotr Nowak (rektor WSTS) - wykład zamykający rok akademicki

Laboratoria - obowiązkowe dla osób, które chcą ukończyć studia podyplomowe lub zaliczyć etap studiów licencjackich na WSTS - prowadzą: Arkadiusz Kuczyński, Jonasz Oświeciński, dr Tomasz Józefowicz, dr Piotr Nowak, dr Ewa Wasilewska - Kamińska, Paweł Biedziak , Grzegorz Boboryk,  Jakub Hoły, Bogna Kuczyńska.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów) -  zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Lektorat z podstaw języka greckiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów) -  zajęcia prowadzi prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia w SIB będą odbywały się we wskazane w programie soboty 2021 i 2022 roku  w godzinach od 10.00 do 14.00 w budynku zboru stołecznego w Warszawie przy ulicy Siennej 68/70, chyba że rozporządzenia władz państwowych (np. dotyczące obostrzeń pandemicznych) będą pozwalały jedynie

na formę zdalną.

Osoby studiujące w  formie zdalnej, premierowe, nagrane w studio wykłady znajdą na stronie SIB we wskazanym w programie terminie. Premiera poprzedzona jest 50 minutowym wykładem (live) na Zoom.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom przez materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich odtwarzania publicznego oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w innej formie. 

Kto może zostać studentem SIB? Każda osoba wierząca, która ukończyła szkołę średnią lub wyższe studia i jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na dedykowany SIB, specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP:   

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość jednorazowego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies.