ZAPISY DO STOŁECZNEGO INSTYTUTU BIBLIJNEGO (SIB) 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do filmowej wizytówki SIB 

 

Trwają zapisy (sibsienna@gmail.com) na nowy rok akademicki 2021/22. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z pasją zgłębiać księgi biblijne. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę przez 4 godziny  - stacjonarnie (jeśli tylko przepisy związane z sytuacją pandemiczną na to pozwalają) oraz zdalnie - forma zajęć do wyboru.

 

Zaproszenie kierujemy do osób, które chcą kontynuować edukację w SIB oraz do każdego, kto chciałby rozpocząć studia realizowane przez SIB.

 

Słuchacze z wyższym wykształceniem mają możliwość (mogą, ale nie muszą) zaliczenia trzech lat zajęć jako Podyplomowych Studiów Biblijnych z dyplomem uznawanym przez państwowe władze oświatowe.

 

Słuchacze ze zdanym egzaminem maturalnym mogą (ale nie muszą) uzyskać po trzech latach studiów dyplom ukończenia Studium Biblijnego wraz z zaliczeniem z przedmiotów wykładanych na SIB, co umożliwia rozpoczęcie studiów wyższych na WSTS od trzeciego semestru.

Słuchacze, którzy nie zamierzają sformalizować swojej edukacji w SIB, mogą uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez SIB, niezależnie od posiadanego wykształcenia, w formule uniwersytetu otwartego. 

 

Zajęcia w SIB w ramach Podyplomowych Studiów Biblijnych, Studium Biblijnego oraz w formule uniwersytetu otwartego są tożsame pod względem treści i składu wykładowców. Słuchacze Podyplomowych Studiów Biblijnych i Studium Biblijnego

dodatkowo uczestniczą każdego roku w trzech laboratoriach - konwersatoriach (szczegóły poniżej w programie).  

 

Program studiów jest w istocie prosty. Przyglądamy się kolejno wszystkim księgom Biblii. Naszymi wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie - chrześcijanie różnych wyznań - reprezentujący renomowane polskie uczelnie. 

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 90 (rozpoczynający naukę przez pierwszy rok) lub 70 (kontynuujący naukę w następnych latach) złotych. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki. Jeśli finanse miałyby stać się jedyną przeszkodą w podjęciu studiów - prosimy o kontakt - znajdziemy rozwiązanie.

 

ZAPRASZAMY

Zgłoszenia do udziału w studiach prosimy nadsyłać mailowo na adres sibsienna@gmail.com podając: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz załączając jednozdaniową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez SIB.  Na wszystkie pytania odpowiemy chętnie drogą mailową lub telefonicznie 790222061

Po przesłaniu zgłoszenia mailem, proszę oczekiwać na początku września na e-mail ze szczegółowymi informacjami (proszę sprawdzać także folder spam swojej poczty).  

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM

W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

2 października 2021 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 9 października  (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Inauguracja roku akademickiego.

dr Marek Kamiński - wykład inaguracyjny - 50 minut;

Michał Klinger - Księga Hioba - 2 godziny  (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 października 2021 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 23 października (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. Księga Jozuego - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. Księga Sędziów - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 listopada 2021 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 27 listopada (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube oraz o 10.30 laboratorium na Zoom)

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. I Księga Samuela - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. II Księga Samuela - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 grudnia 2021 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 18 grudnia (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński 

1. Księga Psalmów (tę księgę kontynuujemy przez wszystkie lata studiów) - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. Księga Rut - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 stycznia 2022 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 29 stycznia (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube oraz o 10.30 laboratorium na Zoom)

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński 

1. Księga Jeremiasza - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. Księga Estery - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 lutego 2022 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 26 lutego (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube )

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska 

1. Ewangelia Mateusza - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. 1 List Piotra - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 marca 2022 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 26 marca (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube oraz o 10.30 laboratorium na Zoom)

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska 

1. Apokalipsa - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. 2 List Piotra - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9 kwietnia 2022 godzina 15.00 - spotkanie paschalne w SIB na Siennej 68 w Warszawie 

Dr Piotr Zaremba - premiera online 16 kwietnia o 10.00 na YouTube dla studentów w trybie stacjonarnym i zdalnym 

1. List do Efezjan - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

2. List do Filipian  2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 maja 2022 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 21 maja (live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube oraz godz. 10.30 laboratorium na Zoom)

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski 

1. Paweł Apostoł - 2 godziny (historyczne aspekty postaci);

2. Pierwsze 100 lat Kościoła - 2 godziny (kształtowanie się pierwszego kościoła).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 maja 2022 godzina 10.00 Sienna 68/70 Warszawa - premiera online 4 czerwca (live Zoom godz.10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Michał Klinger 

1. Pieśń nad Pieśniami - 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury);

Dr Piotr Nowak (rektor WSTS) - wykład zamykający rok akademicki

Laboratoria - obowiązkowe dla osób, które chcą ukończyć studia podyplomowe lub zaliczyć etap studiów licencjackich na WSTS - prowadzą: Arkadiusz Kuczyński, Jonasz Oświeciński, Tomasz Józefowicz, Paweł Biedziak oraz Jakub Hoły. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów) -  zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Lektorat z podstaw języka greckiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów) -  zajęcia prowadzi prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia w SIB będą odbywały się we wskazane w programie soboty 2021 i 2022 roku  w godzinach od 10.00 do 14.00 w budynku zboru stołecznego w Warszawie przy ulicy Siennej 68/70, chyba że rozporządzenia władz państwowych (np. dotyczące obostrzeń pandemicznych) będą pozwalały jedynie

na formę zdalną.

Osoby studiujące w  formie zdalnej premierowe wykłady znajdą na stronie SIB we wskazanym w programie terminie. Premiera poprzedzona jest 50 minutowym wykładem (live) na Zoom.

Osoby, które chcą zaliczyć zajęcia w SIB jako studia podyplomowe lub jako część studiów licencjackich muszą uczestniczyć w  50 minutowych wykładach on-line oraz w trzech laboratoriach (do wyboru z czterech dostępnych terminów). Obowiązek ten dotyczy także studentów stacjonarnych.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom przez materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich odtwarzania publicznego oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w innej formie. 

Kto może zostać studentem SIB? Każda osoba wierząca, która ukończyła szkołę średnią lub wyższe studia i jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na dedykowany SIB, specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP:   

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość jednorazowego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies.