top of page

 STOŁECZNY INSTYTUT BIBLIJNY (SIB) 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2023/24

 

Wykłady w Stołecznym Instytucie Biblijnym (SIB) adresowane są do każdej osoby dorosłej zainteresowanej głębszym poznaniem tekstów biblijnych. 

STUDIA W PEŁNI ZDALNE

Zajęcia odbywają się zdalnie raz w miesiącu, w sobotę. Słuchacze łączą się wówczas  na ok. 50 minut na platformie internetowej, aby wysłuchać wykładu wprowadzającego, a następnie uzyskują dostęp do nagranych wykładów (w atrakcyjnej formie wywiadów - dialogu z wykładowcami), które mogą odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie. Studenci uzyskują też dostęp do Biblioteki z wykładami nagranymi w poprzednich latach. 

 

UNIWERSYTET OTWARTY (rekrutacja trwa cały rok)

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy (z wykształceniem średnim lub wyższym) prowadzone są w formule uniwersytetu otwartego (UO). Studiowaniu w tej formie nie towarzyszą żadne egzaminy.

STUDIA PODYPLOMOWE (zakończyliśmy już rekrutację na rok akademicki 2023/24)


Słuchacze z wyższym wykształceniem mają możliwość - uczestnicząc w zajęciach przez sześć semestrów - uzyskania, uznawanego przez państwowe władze oświatowe, świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Biblijnych (PSB). W odróżnieniu od Uniwersytetu Otwartego, słuchacze PSB zdają semestralne egzaminy (w formie rozmowy w małej grupie dyskusyjnej lub przygotowując pracę pisemną). 

WYKŁADOWCY

Wykładowcami są wybitni bibliści i uznani teologowie, chrześcijanie różnych wyznań i tradycji, reprezentujący renomowane polskie uczelnie. Przedstawiają oni słuchaczom poszczególne księgi Biblii. 

STUDIA OTWARTE DLA KAŻDEGO

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach SIB dowolnie długo, przez kolejne lata, także po zakończeniu formalnej edukacji, traktując studiowanie tekstów biblijnych jako wyraz swego szacunku do Biblii. 

CZESNE

 

Studenci wnoszą miesięczną ofiarę w wysokości 99 zł (rozpoczynający naukę przez pierwszy rok) lub 79 zł (kontynuujący naukę w następnych latach), siedem dni przed każdymi zajęciami. Przewidujemy zniżki przy wnoszeniu ofiary za cały semestr lub rok akademicki oraz dla studiujących obu małżonków. Jeśli finanse miałyby stać się jedyną przeszkodą w podjęciu studiów - prosimy o kontakt - znajdziemy rozwiązanie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, z wykształceniem wyższym lub średnim, która jest zainteresowana głębszym poznaniem tekstów biblijnych. Zgłoszenia do udziału w studiach prosimy nadsyłać mailowo - na adres sibsienna@gmail.com podając w treści maila: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz załączając jednozdaniową zgodę na przetwarzanie danych osobowych: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Stołeczny Instytut Biblijny." 

OBECNIE TRWA JUŻ TYLKO REKRUTACJA NA UNIWERSYTET OTWARTY.

 

Na wszystkie pytania odpowiemy chętnie drogą mailową lub telefonicznie 790222061

Po przesłaniu zgłoszenia mailem prosimy oczekiwać na e-mail ze szczegółowymi informacjami (proszę sprawdzać także folder spam swojej poczty). Podstawą do wzięcia udziału w zajęciach są: nadesłane zgłoszenie, wypełniony, podpisany i przesłany do SIB skan (zdj.) Porozumienia oraz dokonana wpłata ofiary - czesnego. 

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM

W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

28 października 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marcin Majewski

 

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza  - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

25 listopada 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

Drugie i trzecie stulecie chrześcijaństwa - wykład monograficzny o pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, m.in. o ich dylematach, wyzwaniach, sporach, pierwszych herezjach, kształtowaniu się doktryny.

 

16 grudnia 2023 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Jakub Slawik

Księga Amosa - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

13 stycznia 2024 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

1 i 2 List do Tymoteusza - wprowadzenie, charakter księgi, jej autorstwo, gatunki i rodzaje literackie, czas powstania, kanoniczność, najważniejsze przesłania, trudne miejsca, przygotowanie do samodzielnej lektury;

+ konwersatorium dla słuchaczy PSB

13.01 o 11.15: studenci z nazwiskami od A do Ł;

15.01 o 20.15: studenci z nazwiskami od M do R;

17.01 o 20.15: studenci z nazwiskami od S do Ż;

 

24 lutego 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Marek Kita

List do Hebrajczyków - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

23 marca 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

Księga 12 proroków - Księga Ozeasza - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

20 kwietnia 2024 (online Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

 

Prof. dr hab. Marcin Majewski

Księga 12 proroków - wstęp oraz księgi Nahuma i Habakuka - wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury;

+ konwersatorium dla słuchaczy PSB:

20.04 0 11.15: studenci z nazwiskami od A do Ł;

22.04 o 20.15: studenci z nazwiskami od M do R;

24.04 o 20.15: studenci z nazwiskami od S do Ż.

 

18 maja 2024 (online live Zoom godz. 10.00 + niepubliczne linki YouTube)

Prof. dr hab. Jerzy Sojka

Protestantyzm - geneza, istota, podstawowe zasady, główne nurty. 

 

 

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny online gratis dla studentów SIB) -  zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Lektorat z podstaw języka greckiego biblijnego (dostępny online gratis dla studentów SIB) -  zajęcia prowadzi prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

 

Zajęcia w SIB odbywają się wyłącznie on-line we wskazane w programie soboty o 10.00 - ok. 50 minut na żywo. Następnie słuchaczom zostają udostępnione nagrane wykłady do osobistego odsłuchania w dowolnie zaplanowanym przez każdego ze studentów czasie. 

Konwersatoria - dyskusje - w małych grupach z udziałem wykładowcy - na temat wskazanych fragmentów Biblii są obowiązkowe dla osób, które chcą ukończyć studia podyplomowe lub zaliczyć wstęp do studiów licencjackich na WSTS. Konwersatoria prowadzą pracownicy WSTS: Arkadiusz Kuczyński, dr Andrzej Migda, Jonasz Oświeciński, dr Tomasz Józefowicz, dr Piotr Nowak, dr Ewa Wasilewska - Kamińska, Paweł Biedziak,  dr Elżbieta Bednarz, dr Piotr Karaś, Grzegorz Boboryk, Jakub Hoły, Bogna Kuczyńska.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich publicznego odtwarzania  oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w każdej innej formie. 

Wpłatę ofiary za udział w zajęciach należy przekazywać na dedykowany SIB, specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP:   

57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB w wyjątkowych wypadkach dopuszcza możliwość jednorazowego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

 
czesne
bottom of page