Trwają zapisy na rok akademicki 2020/2021, w czasie którego nasi wykładowcy będą prezentować poszczególne księgi Biblii. Zajęcia poprowadzą wybitni przedstawiciele polskiej biblistyki, teologii i historii kościoła m.in.: prof. dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. dr hab. Wojciech Gajewski, prof. dr hab. Marcin Majewski, dr Piotr Zaremba, dr Tomasz Józefowicz, dr Marek Kamiński, dr Piotr Nowak, dr Leszek Jańczuk. 

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w jedną z sobót (plan zajęć poniżej). Nie przewidujemy egzaminów.

Ofiara na rzecz SIB - dla kontynuujących naukę 70 zł. miesięcznie, dla rozpoczynających 90 zł. miesięcznie. Jeśli jedyną przeszkodą w podjęciu studiów miałaby być wysokość ofiary - przewidujemy rozwiązania wspomagające słuchaczy (prosimy o indywidualny kontakt).  

 

Studentem SIB może zostać osoba wierząca, z wykształceniem wyższym lub średnim. Zapisy mailowe: sibsienna@gmail.com  (proszę podać imię, nazwisko, telefon i adres mailowy). W razie wątpliwości proszę dzwonić - telefon: 790 222 061. 

Trochę informacji (jednominutowy film)

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

 

 

26 września 2020

Inauguracja roku akademickiego.

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński - wykład inaguracyjny: Relacje państwo - kościół. 1 godzina

 

dr Marek Kamiński - wykład inauguracyjny: Istota pentekostalizmu - 1 godzina (zajęcia powtórkowe dla kontynuujących edukację i "wyrównawcze" dla rozpoczynających edukację w 2020 roku)

Paweł Biedziak, dyrektor SIB - wykład inauguracyjny: Zarys historii zbawienia oraz wybrane zagadnieniami z biblistyki - 4 godziny (zajęcia powtórkowe dla kontynuujących edukację i "wyrównawcze" dla rozpoczynających edukację w 2020 roku)

17 października 2020

Pięcioksiąg cz.I

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. Księga Rodzaju 3 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Księga Wyjścia 3 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

 

 

21 listopada 2020

Pięcioksiąg cz.2

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

1. Księga Kapłańska 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Księga Liczb 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Księga Powtórzonego Prawa 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

5 Grudnia 2020

Listy Pawła 

 

dr Piotr Zaremba 

1. List do Galacjan 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. List do Rzymian 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. I List do Koryntian 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

 

 

9 stycznia 2021

Paweł, Psalmy, Izajasz  

dr Piotr Zaremba

1. II List do Koryntian 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Izajasz 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Księga Psalmów 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

 

 

 

20 lutego 2021

Marek, Jan i List Jakuba


Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

1. Ewangelia Marka 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Ewangelia Jana 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. List Jakuba 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

20 marca 2021 

Łukasz, Juda i listy Jana

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

1. Ewangelia Łukasza 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. List Judy 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Listy Jana 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

17 kwietnia 2021 

Apokalipsy Pierwszego Przymierza

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

1. Księga Ezechiela 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

2. Księga Zachariasza 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

3. Księga Daniela 2 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

8 maja 2021

Jezus historyczny. Dzieje Apostolskie

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

1. Jezus w źródłach starożytnych - próba rekonstrukcji historycznej  3 godziny 

2. Dzieje Apostolskie - historia i przesłanie 3 godziny (wprowadzenie, autorstwo, struktura, najważniejsze przesłania, najtrudniejsze miejsca, najbardziej interesujące fragmenty - przygotowanie do samodzielnej lektury)

29 maja 2021

Zakończenie roku akademickiego. Konferencja SIB na temat rodziny z udziałem m.in. Ewy i Marka Kamińskich, Stasi i Piotra Nowaków, Bogny i Arka Kuczyńskich. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Lektorat z podstaw języka hebrajskiego biblijnego (dostępny on-line gratis dla zapisanych studentów) -  zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Zajęcia w SIB będą odbywały się we wskazane w programie soboty 2020 i 2021 roku  w godzinach od 10.00 do 16.00 w budynku zboru stołecznego w Warszawie przy ulicy Siennej 68/70.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom przez materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich odtwarzania publicznego oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w innej formie. 

Kto może zostać studentem SIB? Każda osoba wierząca, która ukończyła szkołę średnią lub wyższe studia i jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Wpłaty za udział w zajęciach należy przekazywać na numer konta w Banku PKO BP         57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB dopuszcza możliwość jednorazowego, odpłatnego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie za każdym razem należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com