Dr Piotr Zaremba

Tłumacz Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, doktor językoznawstwa hebrajskiego (UAM), absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Politechniki Szczecińskiej. Od 1989 r. służy w Poznaniu. Obecnie pastor Kościoła 5N. Projekty biblijne rozwija w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, którego zespół dokonał dwóch przekładów Pisma Świętego: literackiego, który ukazał się latem 2016 r. i dosłownego, który ukazał się latem bieżącego 2019 roku. Występuje w licznych programach zamieszczonych w internecie, w których odpowiada na pytania związane z Biblią i jej przekładaniem na codzienne życie.

 
 

Grzegorz Boboryk

Z wykształcenia i powołania teolog i biblista, tłumacz Biblii, filozof, pastor.  Dyrektor Instytutu Teologii Mesjanistycznej Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej (WSTS). Prowadzi zajęcia na WSTS m.in. z hermeneutyki, egzegezy Starego Testamentu, wprowadzenia do Starego Testamentu, wprowadzenia do Nowego Testamentu, seminarium dyplomowego. W latach 2004-2016 był konsultantem kościelnym, redaktorem naukowym i tłumaczem (Księga Jeremiasza) przekładu ekumenicznego Starego Testamentu w Towarzystwie Biblijnym w Polsce.

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Teolog. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r., studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch–Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki, a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W 2011 roku została wybrana na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2015-2018 zastępca przewodniczącego KNT PAN. Od 2012 roku jest członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Specjalizuje się w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.

 

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

Kierownik Pracowni Religioznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. (UG) W 1998 uzyskał na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia starożytna. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalności: historia starożytna, historia Kościoła. Na Wydziale Historycznym UG prowadzi wykłady i zajęcia z historii cywilizacji antycznych, historii chrześcijaństwa w starożytności, źródeł do wczesnego chrześcijaństwa i religii przedchrześcijańskiej Europy. Interesuje się również historią i duchowością ruchu pentekostalnego.

 

Paweł Biedziak

Dyrektor Stołecznego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Teolog, filozof, dziennikarz, ekspert public relations. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego (studia magisterskie i doktoranckie) - UAM Poznań. Popularyzator teologii. Przewodnik pielgrzymek po Izraelu. Od 1992 roku związany z Kościołem Zielonoświątkowym w Polsce. W latach 2009 - 2012 redaktor naczelny wydawanego przez Kościół Zielonoświątkowy miesięcznika „Chrześcijanin”, wcześniej - w latach 2007 - 2009 zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu". Wieloletni rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji oraz Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a także doradca społeczny dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. 

 

Dr Tomasz Józefowicz

Doktor nauk teologicznych. Dziekan i wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze oscylują w dogmatyce wokół natury Boga i jego atrybutów, a w etyce wokół zagadnień społecznych, w szczególności w kontekście wyzwań współczesności. Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Jest zwolennikiem przyznania usługującym kobietom prawa do ordynacji. Dał temu wyraz w kilku publikacjach na temat równego statusu kobiet i mężczyzn w służbie. Zajmował się także popularyzowaniem ustaleń dialogów ekumenicznych między reprezentantami kościołów pentekostalnych a kościołami innych tradycji chrześcijańskich.

 

Arkadiusz Kuczyński

Pastor, teolog. Absolwent studiów teologicznych (WST i ChAT w Warszawie oraz Center for Ministry Training w USA), duchowny, były wieloletni członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Od 1994 drugi pastor Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego, a od 2001 – pierwszy pastor, realizujący wizję i kierunek działania „Siennej”, jednej z większych ewangelicznych społeczności w kraju. Duszpasterz, wykładowca WSTS, mówca konferencyjny. 

 

Bogna Kuczyńska

Pedagog specjalny, psychoterapeutka. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for Ministry Training w USA, Studium Poradnictwa Chrześcijańskiego, Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat zaangażowana w działalność duszpasterską i terapeutyczną w Zborze Stołecznym KZ, dyrektor Chrześcijańskiej Poradni. 

 

Dr Marek Kamiński 

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (od roku
2008), doktor nauk teologicznych, zastępca przewodniczącego Pentecostal European Fellowship, członek Światowego Zarządu Assemblies of God Fellowship. Przedmiotem jego zwiastowania i zainteresowań teologicznych są w szczególności sprawy związane z osobą i dziełem Ducha Świętego. W pracy duszpasterskiej koncentruje się na dążeniu do umocnienia charyzmatycznego charakteru kościoła, zakładaniu nowych zborów, zintensyfikowaniu służby lokalnych wspólnot.

 

Piotr Nowak

Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Teolog. Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1997) oraz Szkoły Poradnictwa Rodzinnego ChIB (1999). Doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przez wiele lat członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego .

 

Dr Piotr Karaś 

Dyrektor Instytutu Poradnictwa i Profilaktyki Społecznej WSTS.
Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2005), doktor nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej (ChAT, 2012). Pastor Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Łodzi. Od 2012 roku członek Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiter Okręgowy Okręgu Centralnego. Od 2001 r. dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja”.

 

Edward Czajko

Pastor senior, teolog, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz  Didsbury Methodist College w Bristolu. W latach 1981–1988 zwierzchnik Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego (1988–2004), pastor zboru stołecznego w latach 1981–2001 oraz redaktor naczelny wydawanego przez Kościół Zielonoświątkowy miesięcznika „Chrześcijanin”. W latach 1966–1971  pracownik naukowo-dydaktycznym ChAT. Wieloletni wykładowca Szkoły Biblijnej ZKE oraz Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Członek stowarzyszeń: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charimatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Do 2004 roku członek Komitetu  Krajowego  Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Uczestniczył w drugim etapie prac nad ekumenicznym przekładem Nowego Testamentu.

 

Dr Leszek Jańczuk 

Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego, doktor teologii, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz studiów podyplomowych na Vrije Universiteit w Amsterdamie na kierunku Bible Translation. Znawca biblijnej greki. Tłumacz Biblii Ekumenicznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W latach 2011-2012 współpracownik kanału Religia.tv. Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Wikipedysta. Autor i redaktor wielu haseł dotyczących Biblii, rękopisów biblijnych oraz historii Kościoła Zielonoświątkowego.

 

Filip ŁapińskiPrzedstawiciel młodego pokolenia inteligencji chrześcijańskiej. Student V roku psychologii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Przede wszystkim jednak pasjonat teologii i zadeklarowany entuzjasta historycznego chrześcijaństwa. Konserwatysta. Redaktor portalu "Należeć do Jezusa". Okazjonalny kaznodzieja i stały członek Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego. Pracuje jako sekretarz redakcji czasopisma naukowego "Stan Rzeczy". 
 

 
 

Jonasz Oświeciński


 

Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (obecnie doktorant) oraz The David Yellin Academic Colllege of Education w Jerozolimie. Wykładowca języka hebrajskiego w WSTS oraz lektor języka hebrajskiego nowożytnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com