top of page
Więcej szczegółów - kliknij tutaj
SIB

 

 

 

 

 

O SIB, czyli kim jesteśmy?

 

Stołeczny Instytut Biblijny (SIB) został utworzony w 2019 roku na podstawie porozumienia zawartego z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. SIB funkcjonuje w formule uniwersytetu otwartego. Naszą misją jest stworzenie dostępu do studiowania Biblii osobom zainteresowanym poznaniem fundamentów chrześcijaństwa. W tym celu organizujemy wykłady popularyzujące biblistykę oraz seminaria, sympozja, konferencje, wyjazdy studyjne. Treści prezentowane w ramach SIB nie stanowią oficjalnego nauczania żadnego z kościołów. Nasi wykładowcy - wybitni bibliści, chrześcijanie różnych wyznań - prowadzący zajęcia w ramach SIB, korzystają z konstytucyjnej wolności nauczania, prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Wspólnym fundamentem, który łączy wykładowców i słuchaczy jest szacunek do Biblii.  

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, która jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Studenci z wyższym wykształceniem mogą też (ale nie muszą) uzyskać po trzech latach zaliczenie zajęć jako studiów podyplomowych. Studenci z wykształceniem średnim maturalnym mogą (ale nie muszą) zaliczyć zajęcia jako wstęp do dalszych studiów licencjackich w WSTS.  

Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW (także o zapisach do SIB) w zakładce Program.

 

Za treści zamieszczone na www.saulzwarszawy.com odpowiada wyłącznie

Stołeczny Instytut Biblijny w Warszawie.

sib5.png

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

SIB_jasne12.png
bottom of page