Stołeczny Instytut Biblijny (SIB) został utworzony w 2019 roku w oparciu o porozumienie zawarte między Zborem Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego a Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. SIB funkcjonuje w formule Uniwersytetu Otwartego. Naszą misją jest umożliwienie studiowania Biblii osobom zainteresowanym poznaniem fundamentów chrześcijaństwa. W tym celu organizujemy popularyzujące teologię kursy, wykłady, seminaria, sympozja, konferencje, wyjazdy studyjne oraz prowadzimy działalność wydawniczą i medialną. Zajęcia prowadzone w ramach SIB nie stanowią oficjalnego nauczania Zboru Stołecznego, ani Kościoła Zielonoświątkowego. Nasi wykładowcy - chrześcijanie z różnych kościołów - prowadzący zajęcia w ramach SIB, korzystają z konstytucyjnej wolności nauczania, prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników.

Kto może zostać studentem SIB? Każda osoba wierząca, która ukończyła szkołę średnią lub wyższe studia i jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com