sibHDmilion.jpeg

Stołeczny Instytut Biblijny (SIB) został utworzony w 2019 roku w oparciu o porozumienie zawarte z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. SIB funkcjonuje w formule uniwersytetu otwartego. Naszą misją jest stworzenie dostępu do studiowania Biblii osobom zainteresowanym poznaniem fundamentów chrześcijaństwa. W tym celu organizujemy popularyzujące teologię wykłady, seminaria, sympozja, konferencje, wyjazdy studyjne oraz prowadzimy działalność wydawniczą i medialną. Treści prezentowane w ramach SIB nie stanowią oficjalnego nauczania żadnego z kościołów. Nasi wykładowcy - chrześcijanie różnych wyznań - prowadzący zajęcia w ramach SIB, korzystają z konstytucyjnej wolności nauczania, prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Wspólnym fundamentem, który łączy wykładowców i słuchaczy jest szacunek do Biblii.  

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, która jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Studenci z wyższym wykształceniem mogą też (ale nie muszą) uzyskać po trzech latach zaliczenie zajęć jako studiów podyplomowych. Studenci z wykształceniem średnim maturalnym mogą (ale nie muszą) zaliczyć zajęcia jako wstęp do dalszych studiów licencjackich w WSTS.  

Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Za treści zamieszczone na www.saulzwarszawy.com odpowiada wyłącznie

Stołeczny Instytut Biblijny w Warszawie.

 

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

SIB_jasne12.png