spiritual-coaching-biblia-Wiktor-Tokarsk

Stołeczny Instytut Biblijny (SIB) został utworzony w 2019 roku w oparciu o porozumienie zawarte z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. SIB funkcjonuje w formule uniwersytetu otwartego. Naszą misją jest stworzenie dostępu do studiowania Biblii osobom zainteresowanym poznaniem fundamentów chrześcijaństwa. W tym celu organizujemy popularyzujące teologię wykłady, seminaria, sympozja, konferencje, wyjazdy studyjne oraz prowadzimy działalność wydawniczą i medialną. Treści prezentowane w ramach SIB nie stanowią oficjalnego nauczania żadnego z kościołów. Nasi wykładowcy - chrześcijanie różnych wyznań - prowadzący zajęcia w ramach SIB, korzystają z konstytucyjnej wolności nauczania, prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Wspólnym fundamentem, który łączy wykładowców i słuchaczy jest szacunek do Biblii.  

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, która jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Studenci z wyższym wykształceniem mogą też (ale nie muszą) uzyskać po trzech latach zaliczenie zajęć jako studiów podyplomowych. Studenci z wykształceniem średnim maturalnym mogą (ale nie muszą) zaliczyć zajęcia jako wstęp do dalszych studiów licencjackich w WSTS.  

Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Za treści zamieszczone na www.saulzwarszawy.com odpowiada wyłącznie

Stołeczny Instytut Biblijny.

 

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

SIB_jasne12.png