Stołeczny Instytut Biblijny (SIB) został utworzony w 2019 roku w oparciu o porozumienie zawarte między Zborem Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego a Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. SIB funkcjonuje w formule Uniwersytetu Otwartego. Naszą misją jest umożliwienie studiowania Biblii osobom zainteresowanym poznaniem fundamentów chrześcijaństwa. W tym celu organizujemy popularyzujące teologię kursy, wykłady, seminaria, sympozja, konferencje, wyjazdy studyjne oraz prowadzimy działalność wydawniczą i medialną. Zajęcia prowadzone w ramach SIB nie stanowią oficjalnego nauczania Zboru Stołecznego, ani Kościoła Zielonoświątkowego. Nasi wykładowcy - chrześcijanie z różnych kościołów - prowadzący zajęcia w ramach SIB, korzystają z konstytucyjnej wolności nauczania, prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Wspólnym fundamentem, który łączy wykładowców i słuchaczy jest Biblia.  

Kto może zostać studentem SIB? Każda osoba wierząca, która ukończyła szkołę średnią lub wyższe studia i jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

Za treści zamieszczone na www.saulzwarszawy.com odpowiada wyłącznie Stołeczny Instytut Biblijny.

 

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com